Vysvetlenie metrík v Google Analytics

Vysvetlenie metrík v Google Analytics

Google Analytics je aplikácia, ktorá umožňuje sledovať, porovnávať a analyzovať detailné informácie o aktivite a správaní užívateľov na webových stránkach alebo e-shopoch. Veľakrát sme sa počas našej praxe dostali do situácie, kedy náš klient nevedel správne definovať, čo ktorá metrika znamená. Preto sme vytvorili tento prehľad s podrobnými vysvetleniami ku každej metrike.

Najprv slúžil interne len pre nás, ale rozhodli sme sa s ním podeliť aj s vami. Veríme, že aj vám pomôže sa lepšie zorientovať v spleti metrík, ktoré Google Analytics ponúka vo svojich prehľadoch.

Najprv sa pozrieme na niektoré základné metriky, ktoré sú súčasťou takmer každého prehľadu. Patria medzi nich:

 1. Relácie
 2. Používatelia
 3. Zobrazenia stránky
 4. Miera okamžitých odchodov
 5. Miera konverzie cieľa
 6. Dokončenia cieľov
 7. Hodnota cieľa

Relácie

Relácie udávajú celkový počet relácií v rámci daného rozsahu dátumov. Relácia je časový úsek, počas ktorého používateľ aktívne interaguje s webovou stránkou, aplikáciou a podobne. Všetky údaje o používaní (zobrazenia obrazovky, udalosti, elektronický obchod atď.) sú priradené k určitej relácii.

Napríklad:

Jedna relácia môže zahŕňať:

 1. zobrazenie stránky 1
 2. zobrazenie stránky 2
 3. kliknutie na tlačidlo
 4. otvorenie modálneho okna
 5. vykonanie transakcie

Jeden užívateľ môže vykonať viacero relácií. Tie môžu nastať v priebehu dňa, ale i počas celého týždňa alebo mesiaca. Jedna relácia sa ukončí troma možnými spôsobmi:

 1. po 30 minútach nečinnosti návštevníka
 2. o polnoci daného dňa
 3. pokiaľ užívateľ príde na stránku počas jednej kampane, odíde a vráti sa prostredníctvom inej kampane

Ak užívateľ príde na stránku, Google Analytics začína odpočítavanie 30 minút. Ak napríklad medzitým odíde na obed, stránku nechá otvorenú a vráti sa o 30 minút a pokračuje v prehliadaní stránky, započíta sa nová relácia.

Ak sa stihne vrátiť do 30 minút, pokračuje v počiatočnej relácii. Z pohľadu Google Analytics návštevník v tomto prípade stránku vôbec neopustil.

(Interval 30 minút sa dá podľa potreby zmeniť v rozšírených nastaveniach Google Analytics).

Vysvetlenie metrík v Google Analytics

Používatelia

Každému používateľovi Google Analytics pripradí špeciálne ID.

Napríklad:

GA1.2.667464943.1400078288

Akonáhle zariadenie (notebook, tablet, mobil, atď.) alebo prehliadač (Chrome, Safari, Firefox, atď.) načíta obsah stránky, Google Analytics vytvorí nové ID (client ID). Toto ID je unikátne ID. Zakaždým keď sa vytvorí nové ID, zapíše sa do metrík nový používateľ.

Ak Google Analytics počas novej relácie detekuje existujúceho používateľa (s jedinečným priradeným ID), zapíše sa do štatistík ako vracajúci sa. Ak vymaže cookies, tak sa automaticky vymaže aj ID.

Ak ten istý užívateľ zmení prehliadač alebo zariadenie, tomu istému užívateľovi sa priradí nové ID a zapíše sa do štatistík ako nový používateľ.

To znamená, že metrika Používatelia v sebe zahŕňa vracajúcich sa aj nových užívateľov. Súčet nemusí vždy sedieť, pretože Google Analytics počíta niekedy nových používateľov ako vracajúcich sa.

Zobrazenia stránky

Táto metrika sa započíta po každom zobrazení stránky:

 • keď užívateľ klikne na “Späť” v prehliadači,
 • klikne na “refresh”,
 • zakaždým keď otvorí tú istú stránku na novej záložke
 • a podobne

Miera okamžitých odchodov

Ak si niekto zobrazí len jednu stránku, považuje Google Analytics takúto návštevu ako okamžitý odchod. Miera okamžitých odchodov predstavuje % návštev, ktoré sú považované za okamžité odchody.

Miera konverzie cieľa

Konverzia nastane vtedy, keď niekto klikne na reklamu a následne vykoná akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú pre vašu firmu, napríklad nákup online alebo hovor do vašej firmy z mobilného telefónu (definovaný ako cieľ).

Ak napríklad získate 50 konverzií z 1 000 kliknutí, konverzný pomer bude 5 %, pretože:

50 ÷ 1 000 = 5 %.

Ak sledujete viacero konverzných akcií alebo ak vyberiete započítavanie každej konverzie, váš konverzný pomer môže byť vyšší než 100 %, pretože za každé kliknutie sa môže započítať viac než jedna konverzia.

Dokončenia cieľov

Počet konverzií na jeden konkrétny cieľ.

Každej návšteve sa priraďuje určité skóre a „najlepšie“ návštevy sa transformujú na Inteligentné ciele. Ako príklady signálov zahrnutých do modelu Inteligentných cieľov je možné uviesť trvanie relácie, počet stránok na reláciu, polohu, zariadenie a prehliadač.

Príklad:

Za posledné dva týždne ste v službe AdWords preinvestovali 2 000 € a získali ste 80 konverzií na Inteligentné ciele. Priemerná CZA za reláciu Inteligentných cieľov počas tohto časového obdobia teda bude 25 € (2 000 € / 80 = 25 €). Toto je vaša priemerná cena za získanie relácie s vysokou pravdepodobnosťou konverzie na základe modelu Inteligentných cieľov.

V tomto príklade by ste mali nastaviť cieľovú CZA v službe AdWords na 25 €.

Hodnota cieľa

Pri nastavovaní cieľa máte možnosť priradiť ku konverzii určitú peňažnú hodnotu. Keď používateľ splní cieľ, táto suma sa zaznamená a potom sa pridá do prehľadov, kde sa zobrazuje ako hodnota cieľa.

Každá akcia, ktorú používateľ vykoná, sa dá previesť na sumu v eurách. Jedným zo spôsobov určenia hodnoty cieľa je vyhodnotiť, ako často sa používatelia, ktorí splnia cieľ, stanú zákazníkmi.

Ak napríklad váš tím predaja dokáže uzavrieť obchod s 10 % používateľov, ktorí sa zaregistrujú na odber bulletinu, a priemerná hodnota transakcie je 500 €, môžete cieľu Registrácia na odber bulletinu (teda cieľu, ktorý používatelia splnia, keď sa dostanú na poslednú stránku registrácie na odber) priradiť hodnotu 50 € (t. j. 10 % z 500 €). Ak však predajom končí len 1 % registrácií na odber bulletinu, môžete svojmu cieľu Registrácia na odber bulletinu priradiť iba sumu 5 €.


Metriky týkajúce sa výhradne eshopu

Ak máte Google Analytics prepojený s vaším eshopom, tak existujú ďalšie metriky, ktoré sa týkajú iba samotného internetového obchodu. V tomto prehľade vám ponúkame vzorce, podľa ktorých sa vypočítavajú tieto metriky v nástroji Google Analytics.

Google Analytics: Metriky pre eshopy - magnetica.sk Google Analytics: Jedinečné nákupy - magnetica.sk Google Analytics: Relácie - magnetica.sk

Priemerná hodnota objednávky

Average Order Value = Revenue / Transactions

Priemerná hodnota objednávky = Výnosy / Transakcie

43,79 € = 2 671,19 € / 61

Miera konverzie elektronického obchodu

Ecommerce Conversion Rate = Transactions / Sessions

Miera konverzie elektronického obchodu = Transakcie / Relácie

1,57% = 61 / 3 886


Jedinečné nákupy

Jedinečné nákupy sa v našom príklade rovnajú číslu 7 a množstvo predaných kusov je dokopy 14. Čo sa týka samotného produktu Vrecko na chlieb – ľanové, tak číslo 7 nezodpovedá množstvu predaného typu produktu v rámci jednej transakcie:

Google Analytics: Jedinečné nákupy pre eshop - magnetica.sk

Ak chceme vedieť, koľko bolo predaných kusov v rámci jednej transakcie, musíme pridať sekundárnu dimenziu “Identifikátor transakcie”. V našom príklade bol produkt Vrecko na chlieb – ľanové súčasťou transakcie s číslom 7705 celkovo 2-krát:

Google Analytics: Identifikátor transakcie - magnetica.sk

Výnosy z produktu

Product Revenue = Quantity * Average Price

Výnosy z produktu = Množstvo * Priemerná cena

316 € = 14 * 22,57 €

Google Analytics: Výnosy z produktu - magnetica.sk

Priemerná cena

Average Price = Product Revenue / Quantity

Priemerná cena = Výnosy z produktu / Množstvo

22,57 € = 316 € / 14


Priemerné množstvo

Average Quantity = Quantity / Unique Purchases

Priemerné množstvo = Množstvo / Jedinečné nákupy

2 = 14 / 7


Výnosy

Revenue = Product Revenue + Tax + Shipping

Výnosy = Výnos z produktov + Daň + Doprava

23,76 € = 13,82 € + 3,96 € + 5,98 €

Pozn.: Výnosy nemusia zahrnovať daň a dopravu. Všetko záleží od kódu, ktorý je potrebný na merianie štatistík eshopu.

Google Analytics: Výnosy z produktu - magnetica.sk

Google Analytics je výborný nástroj, ktorý je k dispozícii zadarmo. S týmto prehľadom získate lepšie pochopenie a súvislosti medzi jednotlivými metrikami.

Venuje sa prevažne dizajnu, tvorbe stratégií a marketingu. Niekedy aj niečo zobchoduje a poskytuje nadštandardný servis niektorým naším klientom. Dokáže sa na veci pozrieť komplexne a pri dizajne hlása cestu minimalizmu: “Dizajn je dobrý vtedy ak už nie je čo odobrať” Okrem výtvarného umenia a spevu, ktorému sa venuje takmer celý život, venoval sa aj ďalším “mimoškolským” aktivitám. Na strednej škole založil školské rádio a časopis. Študentskému rádiu, spevu a hlavne dizajnu sa venoval aj na vysokej škole. Pracoval v niekoľkých reklamných agentúrach a dva roky pôsobil aj v slovenskom rozhlase ako externý redaktor publicistiky. Podieľal sa aj na tvorbe mnohých dokumentárnych filmov a hudobných videoklipov. Je spolumajiteľom a spoluzakladateľom internetovej agentúry magnetica. Zastáva názor, že najväčší kapitál firmy sú ľudia. Nedá dopustiť na tímovú prácu a uvedomuje si, že sila tímu závisí od kvality jeho najslabšieho člena. Vo svojich blogoch píše o zážitkoch a skúsenostiach pri práci s klientami, o dizajne ale aj o absencii (nie len) sedliackého rozumu pri tvorbe webu, marketingových materiálov a stratégií.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů