Tričko Lobelkáč - grafické spracovanie

Pre Jasle a MŠ Lobelka v Liptovskom Mikuláši sme pripravili grafický návrh potlače na tričká Lobelkáč.

Naše práce

  • Grafický návrh potlače
grafický dizajn a tvorba potlače na tričká pre MŠ Lobelka v Liptovskom Mikuláši