Leták Top podujatia SNV - grafické spracovanie

Pre mesto Spišská Nová Ves sme vytvorili leták, v ktorom mesto propaguje TOP podujatie letnej sozóny roku 2018.

Naše práce

  • Grafické spracovanie letáka
Referencia Plagát Top 5 podujatí 2018 SNV - magnetica.sk