Leták Top podujatia SNV - grafické spracovanie

Pre mesto Spišská Nová Ves sme vytvorili leták, v ktorom mesto propaguje TOP podujatie letnej sozóny roku 2018.

Naše práce

  • Grafické spracovanie letáka
grafický dizajn a tvorba plagátu pre mesto Spišská Nová Ves