Podpora v online prostredí

Webstránkou to nekončí! Webstránkou to všetko začína!

Podporujte svoju firmu či projekt na internete a dosahujte postupne cenné výsledky. Náš support tím Vám pomôže vylepšovať marketing, predaj a vašu značku v online prostredí.

podpora a support pre webstránky a eshopy

Sme tu pre vás

Grafici, programátori, odborníci na reklamu, analytici, copywriteri

Čo získate support balíčkom?

Cenník podpory support prác pre webstránku a eshop

Krátky reakčný čas

Cenník podpory support prác pre webstránku a eshop

Prednostnú realizáciu požiadaviek

Cenník podpory support prác pre webstránku a eshop

Výhodnejšie ceny

Cenník podpory - support prác

Na výber máte 4 balíčky, v ktorých ponúkame tzv. support práce:

Čo by ste mali vedieť o balíčkoch?

Cenník podpory support prác pre webstránku a eshop

Krátka doba viazanosti

Minimálna doba aktivácie balíčka je iba 3 mesiace.

Cenník podpory support prác pre webstránku a eshop

Bez výpovednej doby

Po 3 mesiacoch môžete balíček zrušiť kedykoľvek, bez výpovednej doby.

Cenník podpory support prác pre webstránku a eshop

Platba rozložená v čase

Platba za balíček je realizovaná na začiatku mesiaca. Práce nad rámec predplatených hodín sú účtované na konci mesiaca.

Support sa oplatí! Skutočne?

Ak ste firma, ktorá...

  • chce mať záruku, že ak sa jej niečo na jej webstránke pokazí, tak sa bude mať na koho obrátiť, aby jej pomohol s jej problémom,
  • chce robiť reklamu na Facebooku, Instagrame a Googli a prezentovať tak svoju firmu,
  • potrebuje vytvárať rôzne grafické vizuály, ktoré podporia jej predaj, ako napríklad rôzne plagáty, katalógy, billboardy, ale aj ďalšie tlačoviny,
  • plánuje vytvárať na svojej webstránke rôzne funkcionality, ktoré pomôžu nielen jej klientom, ale aj smerom dovnútra - jej zamestnancom,
  • potrebuje konzultantov, prípadne spolutvorcov jej predajnej myšlienky (ideamaker) a textárov, ktorí nielen pripravia ideu, ale aj vytvoria texty reklám, emailov a tlačovín,

... tak v takom prípade sa support určite oplatí!

Čo sa nás najčastejšie pýtate v súvislosti s výberom SUPPORT BALÍČKA?

1. Musím si vybrať nejaký balíček podpory?

Samozrejme, že nemusíte. Nie je to povinné. Je to skôr príležitosť a možnosť získať naše služby výhodnejšie s rýchlejšou odozvou a efektívnejšie. Objednaním niektorého zo support balíčkov získavate lepšie ceny našich služieb, stabilnejší a výkonnejší web, vyššiu prioritu pri riešení vašich požiadaviek a komplexné poradenstvo (pri vyšších balíčkoch). Zavedenie tejto organizačnej zmeny v oblasti poskytovania support služieb by malo mať za následok lepšie manažovanie a plánovanie ľudských zdrojov, čo by sa malo pre vás prejaviť v podobe skutočne rýchleho a kvalitného supportu.

2. Ak si nevyberiem žiaden balíček, už mi nepomôžete v prípade neočakávanej technickej poruchy?

Ak si neobjednáte žiaden balíček ani v takomto prípade sa Vám neotočíme chrbtom a pomôžeme Vám. Aj v súčasnosti poskytujeme support služby firmám, ktoré nie sú našimi stálymi partnermi, ani sme pre nich netvorili web či eshop, ale požiadali nás o pomoc. Rozdiel je však v cene služieb a v reakčnom čase, ale aj v rýchlosti realizácie. Požiadavky klientov, ktorí majú zakúpený niektorý z balíčkov budú riešené prioritne (podľa balíčka). Požiadavky klientov bez zakúpeného support balíčka budú riešené až po vyriešení prioritnych požiadaviek.

3. Čo v prípade, ak nevyčerpám všetky support hodiny z balíčka?

Nevyčerpané hodiny nebude možné prenášať do ďalších mesiacov. Naše personálne kapacity sú obmedzené a nedokážeme skokovo navýšiť naše personálne kapacity kvalitnými ľuďmi. Aj preto sme support balíčky postavili tak, aby aj po vyčerpaní predplatených hodín ste mali ďalšie hodiny za výhodnú cenu. Ak si nie ste istý, ktorý balíček je pre vás vhodný odporúčame si vybrať menší balíček a ten môžete kedykoľvek zmeniť za vyšší podľa potreby.

4. Platí sa vopred, alebo až po uplynutí mesiaca?

Faktúra za objednaný support balík je automaticky generovaná na začiatku mesiaca so splatnosťou 7 dní. Ak by došlo k čerpaniu hodín nad rámec balíčka, tie Vám budú fakturované na konci príslušného mesiaca.

5. Môžem zmeniť neskôr typ balíčka?

Samozrejme, support balíček je možné kedykoľvek zmeniť, či už za vyšší alebo nižší. Zmena sa prejaví a zavedie do praxe hneď prvý deň nasledujúceho mesiaca.

6. Výber balíčka je viazaný na nejaké časové obdobie?

Minimálne obdobie objednania support balíčka je na obdobie 3 mesiacov. To znamená, že už objednanú support službu nebude možné zrušiť skôr ako o 3 mesiace. Ak by ste naše služby využívali viac ako 3 mesiace a rozhodli by ste sa ukončiť svoj predplatený support balíček môžete tak urobiť kedykoľvek. Nevyčerpané support hodiny príslušného mesiaca Vám však už nebudú refundované.

7. Čím vyšší balíček si vyberiem, tým prednostnejšie riešite môj projekt?

Áno, je to v podstate tak, vyšší balíček vám garantuje vyššiu prioritu v riešení vašej požiadavky. Má to však dve roviny: Reakčný čas a samotná realizácia. Reakčný čas - ide o dobu od prijatia vašej požiadavky, do ktorej sa zaväzujeme preštudovať vašu požiadavku a dať Vám k nej reakciu. Samotný reakčný čas nezaručuje aj vyriešenie vašej požiadavky nakoľko požiadavka môže byť rozsiahla a náročná na realizáciu. V reakcii na vašu požiadavku vám uvedieme odhadovanú náročnosť a odhadovaný čas realizácie. Ak sa v danom čase nahromadia viaceré požiadavky, tak primárne riešime tie s vyššou prioritou (vyšší predplatený balíček). Ak by nastala situácia, že v danom momente vzniknú požiadavky s rovnakou prioritou (rovnaký support balíček) tak potom pri ich riešení postupujeme podľa závažnosti problému: 1. chyba, ktorá spôsobuje nefunkčnosť webu - vôbec sa nezobrazí, je nečitateľný, nefungujú základné funkcie, ako dokončenie objednávky, odoslanie formulára a podobne. 2. chyba, ktorá zhoršuje užívateľský zážitok návštevníka webu, ale nebráni v používaní webu, prípadne v dokončení objednávky 3. chyby alebo požiadavky, ktoré zlepšujú používanie internetovej stránky Pri niektorých jednoduchších požiadavkách môže nastať aj situácia, že ich dokážeme vyriešiť ešte v reakčnom čase.

Chcete si objednať niektorý z mesačných balíčkov podpory?

Dajte nám to vedieť, kontakt na nás už máte.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Director Peter Švec - magnetica.sk

Peter Švec

+421 908 734 958
info@magnetica.sk

Director Peter Švec - magnetica.sk
Peter Švec

Mobil: +421 908 734 958
E-mail: info@magnetica.sk