Tvorba vystrihovačiek Bábiky

Pre mesto Spišská Nová Ves naši grafici vytvorili vystrihovačku Bábiky, ktoré bude mesto dávať pri návšteve výstavy bábik v priestoroch radnice. 

  • Grafické spracovanie vystrihovačky
  • Zabezpečenie tlače
grafický dizajn a tvorba vystrihovačky bábiky pre mesto Spišská Nová Ves