Smartio - email marketing

Spoločnosť Smartio sa rozhodla, že bude oslovovať nových zákazníkov prostredníctvom email marketingu. Ich zámerom bolo tiež vzdelávať svojich klientov v používaní Google nástrojov, a to formou krátkych emailov obsahujúce overené tipy. Na tvorbu emailových textov oslovili nás.

Naše práce

  • Tvorba stratégie emailovej kampane
  • Copywriting - texty jednotlivých emailov
  • Konzultácie 
copywriting, tvorba textov a emailovej kampane pre smartio