prirybniku.sk - tvorba webstránky

Pri rybníku je lokalita v Žiline, kde má vyrásť komplex nových bytov. Developer tohto projektu oslovil našu pobočku v Liptovskom Mikuláši, aby sme pripravili webstránku, kde sa môžu zákazníci dozvedieť všetky  potrebné informácie. 

Naše práce

  • Tvorba štruktúry a koncepcie webstránky
  • Dizajn webstránky vrátane responzívneho dizajnu
  • Dizajn loga
  • Image maping - vyfarbovanie pôdorysov a poschodí
  • Frontend a backend programovanie
  • Webová analytika
Grafický dizajn, copywriting a tvorba webstránky na mieru pre prirybniku.sk