Plagát Svetový deň cestovného ruchu

Pre mesto Spišská Nová Ves sme pripravovali plagát k Medzinárodnému dňu cestovného ruchu pre rok 2018.

Naše práce

  • Grafický návrh plagátu
  • Zabezpečenie tlače

 

grafický dizajn a tvorba plagátu pre mesto Spišská Nová Ves