nasemesto.sk - tvorba webstránky

Podujatie Naše Mesto je najväčšia firemná dobrovoľnícka akcia na Slovensku, do ktorej sa zapájajú tisíce zamestnancov z celého Slovenska. Registrácia firiem a prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha výlučne cez webstránku. 

 

Naše práce

  • Tvorba štruktúry a koncepcie webstránky
  • Redizajn webstránky vrátane responzívneho dizajnu
  • Tvorba textov webstránky a obsahové konzultácie

 

  • Frontend programovanie
  • Úprava a optimalizácia existujúcich Typo3 modulov, výroba nových funkcionalít
Referencia Naše mesto - magnetica.sk
Referencia Naše mesto - magnetica.sk