iad.sk - tvorba webstránky

Internetová stránka slúži najstaršej správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s. na informovanie jej zákazníkov a partnerov o vývoji jednotlivých podielových fondov. 

 

Naše práce

  • Navrhnutie a koncepcia web stránky
  • Obsahové konzultácie
  • Web dizajn vrátane responzívneho dizajnu
  • Programovanie funkcionality
  • Webová analytika
  • Prepojenie s databázou klienta
grafický dizajn, copywriting, SEO a tvorba webstránky na mieru pre IAD