gynscreen.sk - tvorba webstránky

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia v Liptovskom Mikuláši špecializovaná na ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve potrebovala vytvoriť nový web, aby mohla získať nové pacientky nielen z Liptova, ale aj zo širšieho okolia. Na túto prácu oslovila nás a tu je výsledok.

Naše práce

  • Tvorba štruktúry a koncepcie webstránky
  • Dizajn webstránky vrátane responzívneho dizajnu
  • Tvorba textov a obsahové konzultácie - copywriting
  • Frontend a backend programovanie
  • Webová analytika
  •  SEO nastavenia vrátane štruktúrovaných dát
  • Online reklama - Google Ads
  • Prepojenie so službou Moja firma na Googli
Webdizajn a tvorba webstránky na mieru pre gynekologickú ambulanciu