dumisk.sk - tvorba letáku

OZ DUMISK sa venuje pomoci pri obhajobe práv sociálne znevýhodnených skupín fyzických osôb. Pre Dumisk sme pripravili grafický návrh letáku.

Naše práce

  • Grafické spracovanie
grafické spracovanie letáku A6 pre OZ DUMISK