Logo Dobrý chlieb - grafické spracovanie

Dobrý chlieb je novozaložená pekáreň  v Liptovskom Mikuláši, pre ktorú sme vytvorili nové logo.

Naše práce

  • Grafické spracovanie
Referencia Dobrý chlieb - magnetica.sk