caraplasma.sk - tvorba billboardu

Cara Plasma s. r. o. vznikla ako česká rodinná firma. Postupne vybudovala moderné centrá pre odber krvnej plazmy a zaradila sa medzi nejlepšie v Európe. U nás si objednali tvorbu billboardu na základe ich firemného dizajn manuálu. 

Naše práce

  • Navrhnutie a koncepcia billboardu
  • Tvorba textov
  • Grafický dizajn billboardu
Grafický dizajn a tvorba billboardu