abonex.sk - tvorba webstránky

Pre spoločnosť ABONEX, s.r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorá zabezpečuje medzinárodnú prepravu tovaru sme vytvorili novú webstránku úplne od základov.

Naše práce

  • Tvorba štruktúry a koncepcie webstránky
  • Dizajn webstránky vrátane responzívneho dizajnu
  • Redizajn loga
  • Tvorba textov webstránky a obsahové konzultácie
  • Frontend a backend programovanie
  • Jazykové mutácie
  • Webová analytika
grafický dizajn, copywriting, SEO a tvorba webstránky na mieru pre Abonex v Spišskej Novej Vsi
grafický dizajn, copywriting, SEO a tvorba webstránky na mieru pre Abonex v Spišskej Novej Vsi
grafický dizajn, copywriting, SEO a tvorba webstránky na mieru pre Abonex v Spišskej Novej Vsi