Prístup k facebook stránke

Krok 1.

Vo vašom rozhraní FB page v hornom pravom rohu kliknite na „Nastavenia“

Prístup k vašej Facebook stránke - magnetica.sk

Krok 2.

Zobrazí sa vám tabuľka. V ľavom stĺpci kliknite na „Roly stránky“.

Prístup k vašej Facebook stránke - magnetica.sk

Krok 3.

Do textového poľa „Assign a New Page Role“ prosím vpíšte moje nick meno: Veronika Floh Švecová.

Malo by sa vám rozsvietiť (aktívne) tlačidlo „Pridať“. Ak sa tak nestane skúste pridať emailovú adresu: veronika.floh.svecova@gmail.com.
Ak ani potom nebude aktívne tlačidlo „pridať“, potrebujeme, aby ten, kto je administrátorom FB page a bude ma pridávať, aby ma požiadal o priateľstvo na FB a následne celý proces zopakovať. Oprávnenie je nutné dať „Administrátor“.

Prístup k vašej Facebook stránke - magnetica.sk
Nastavenie nového emailového účtu - magnetica.sk