Redizajn loga Sýpka - grafické spracovanie

Spoločnosť AZC comapny, s.r.o. prevádzkuje obchod s názvom Sýpka v samom srdci Liptova. Pre ich potreby sme navrhli nové logo.

Naše práce

  • Grafický návrh nového loga
Referencia redizajn loga Sýpka - magnetica.sk