Web stránky, tvorba a aktualizácia

Chcete sa v konkurenčnom prostredí presadiť a ponúkať svojim potenciálnym ale aj existujúcim klientom vždy aktuálne informácie "bez námahy"? Ak si na túto otázku odpoviete kladne, je nevyhnutné, aby bola Vaša web stránka aktuálna - pravidelne aktualizovaná. Frekvencia aktualizácie by mala odrážať dôležité zmeny vo Vašej firme, zmeny sortimentu, zverejňovanie noviniek, správ, článkov.

"Niekedy stačí, aby ste mali na stránke aktuálne informácie o počasí."

V neposlednom rade je miera aktuálnosti Vašej web stránky odrazom Vašej starostlivosti a prejavu záujmu o Vašich klientov. Niekoľko rokov staré a neaktuálne informácie na webe môžu pôsobiť v extrémnych prípadoch až komicky a veľkou mierou prispievajú k zvýšeniu nedôvery klientov voči Vašej spoločnosti.

"Nenechajte Váš web zaspať dobu."

Naopak, ak si dokážete nájsť spôsob, akým prilákať klientov aj vtedy, keď nič konkrétne od Vás nepotrebujú, ale v minulosti pri prezeraní Vášho webu narazili na niečo zaujímavé (napríklad novinky v oblasti, v ktorej podnikáte) zvýšite si počet návštev a tým pádom aj možnosť lepšej indexácie  v prehliadačoch, čo sa môže prejaviť na príleve nových zákazníkov!

"Ak ste veľmi zaneprázdnený samotným vedením firmy, vieme sa o aktualizáciu Vášho webu postarať."

  • Kovozber
  • Adidas
  • Kia Motors

Výhody:

  • pravideľnosť
  • spracovanie podkladov do formy vhodnej pre web stránku
  • zodpovednosť
  • šetrenie nákladov
  • rýchlosť
  • komplexný pohľad

Šetrenie nákladov

Bez ohľadu na to či používate redakčný systém alebo je Vaša web stránka vytvorená v základnom HTML formáte, je rýchlosť aktualizácie z našej strany garantovaná hneď po analýze web stránky. Preto je samozrejmé, že to, čo by Váš zamestnanec (ktorého platíte aj keď nie je čo aktualizovať) spravil s určitým časom a nákladmi, spraví náš odborník rýchlejšie a za nižšiu cenu. Okrem toho Vám navrhne v prípade potreby optimalizačné opatrenia, definuje skryté riziká web stránky a prispeje k transformovaniu web stránky na „živý web“


Ak by ste mali pochybnosti o týchto skutočnostiach, ozvite sa nám.
Presvedčíme Vás o opaku.

BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340