Tlačené materiály

Myslíme si, že nielen online reklama ponúka a posúva hranice informácii bližšie ku klientovi. Dôležitou súčasťou je to „hmatateľné“. Niečo, čo Vás zaujme na ulici, v obchodnom dome, na reklamnej tabuli, v schránke, čo dostanete fyzicky do ruky. Okrem moderného a nápaditého grafického návrhu Vám vieme sprostredkovať veľmi výhodne aj výrobu a tlač týchto materiálov:

 • vizitky
 • hlavičkové papiere
 • plagáty
 • pútače
 • CityLight-y
 • bilboardy
 • katalógy
 • brožúry
 • letáky
 • časopisy
 • knihy
 • kalendáre
 • čo ste nenašli – navrhnite...
 • Calendar SNV
 • Calendar Sonata
 • Perfora Catalogs

Spojením grafického návrhu a zároveň výroby na jednom mieste, získate zníženie nákladov (jedna návšteva, bez nutnosti komunikácie s dodávateľom tlačiarenských služieb), komplexnú dodávku (prekonzultujeme s Vami všetky možnosti aj s ohľadom na už dodané služby – web stránka, flash prezentácia, Corporate identity) a istotu, že dostanete tlačený materiál zodpovedajúci Vašej predstave.

"Zmeníme Váš pohľad na nás z dodávateľa služby, na partnera pri budovaní Vášho úspechu."

BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340