SEO optimalizácia

SEO optimalizácia pre vyhľadávače (search engine optimization) spočíva v zlepšení štruktúry kódu web stránky, jej obsahu, linkách, použitia kľúčových slov pre automatizované indexovanie stránky v internetových katalógoch a vyhľadávačoch. Cieľom optimalizácie je dosiahnutie čo najvyššej pozície vylistovania stránky v rámci vyhľadávania špecifických slov, produktov, firiem. Efektívna optimalizácia sa uskutočňuje už v šablónach stránky, preto sa úpravy uplatňujú už pri ich návrhu. V prípade existujúcej web stránky ide o náročnejší proces optimalizácie ale s rovnakým cieľom.

"Zverte Vašu webstránku odborníkom, už pri prvotnej analýze Vám vieme ponúknuť spätnú väzbu pre SEO optimalizáciu."

SEO sa rieši aj mimo samotného webu, podľa toho sa úpravy rozdeľujú na ON PAGE a OFF PAGE.

 

ON PAGE:

 • vypovedací názov web stránky
 • meta tagy: keywords - kľúčové slová, description - zmysluplný popis web stránky, autorstvo, atď.
 • dynamické kľúčové slová na stránke, zodpovedajúce zobrazovanému obsahu
 • kvalitný kód web stránky, referenčné odkazy
 • alternatívne atribúty odkazov, alternatívne atribúty obrázkových odkazov
 • rozumné členenie stránky a obsahu
 • pri použití framov, JavaScriptu Flash-u zabezpečiť súbežné formy generovania textov

OFF PAGE:

  • vypovedací názov domény a príbuzných domén (skupina domén, ktoré sú presmerované na hlavnú doménu)

  • generovanie mapy stránok (google sitemap)

  • spätné odkazy z web stránok

  • sledovanie návštevnosti webu (analytické nástroje) a spätná optimalizácia (vyhodnocovanie analýz a prispôsobovanie SEO)

  BSP Magnetica Located at
  K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
  Phone: +421 905 372 340