Konzultácie, analýza a poradenstvo

Report

Každé riešenie - od jednoduchej web stránky až po mediálnu kampaň - musí mať presne zadefinovaný "scenár". Na to, aby taký scenár vznikol, je nevyhnutné podrobne preskúmať predmet realizácie, potreby klienta a navrhnúť optimálnu cestu k vytvoreniu finálneho produktu.

Porozumieť myšlienke, zvoliť vhodnosť prezentácie, vyjasniť si predpoklady a ciele, tvorí základ konzultácie, ktorá vedie k dobrej analýze. Samotná analýza nie je len pohľad analytika ale aj využitie analytických nástrojov, meradiel a súčasných trendov v danej oblasti.

S týmto „základom“ je následná tvorba web prezentácie, či Corporate Identity postavená na ucelenom slede krokov, vedúcich k úspechu.Naši analytici a konzultanti sú profesionáli vo svojom obore a presne cielenými otázkami s Vami preberú na stretnutiach všetky detaily Vašich potrieb a predstáv o finálnom produkte - či už je to logo, alebo komplexné webové portálové riešenie.

Počas doby trvania prác na Vašom projekte, ale aj po jeho odovzdaní sa môžete obrátiť na našich konzultantov a analytikov, ktorí Vám ochotne zodpovedajú Vaše otázky. Neexistuje nič, čo bude nevypovedané... Preferujeme otvorený prístup z oboch strán, s cieľom nájdenia konštruktívneho riešenia.

"Na začiatku zrodu všetkého nového je myšlienka. Nechajte nás posunúť Vašu myšlienku do skvelej realizácie!"

  • otvorené jednanie
  • zodpovedný prístup k detailnej analýze riešenia
  • profesionálne konzultácie a návrhy prvkov vylepšenia už vo fáze analýzy
  • analýza a návrh najvhodnejšieho spôsobu riešenia požiadavky
  • konzultácie pre existujúce web stránky (riešenie web stránky, marketing, SEO, propagácia)
  • konzultácie pre marketingové kampane
  • konzultácie a analýza Corporate identity
BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340