Dizajn, logo a Corporate Identity

Dizajn, logo, firemná identita je v dnešnej dobe to, čo nás odlišuje od okolia. Dobrý dizajn, logo, firemná identita je súhra chuti, keď odlíšenie sa od okolia dokáže pozitívne zaujať. Pre nás je dôležité, aby sme Vám poskytli nielen odlíšenie sa ale aj výnimočné spojenie kreativity a moderného štýlu práve s pozitívnym ohlasom klienta.

Dizajn

Nie sú len čiary náhodne pospájané a tvoriace určité symboly, obrazce a podobne. Je to cielená forma vyjadrenia určitého vnímania. Dizajn má zaujať, ale aj navodiť pozitívne vnímanie. Dizajn sa týka všetkého okolo nás, všetko môže byť pojmovo „obyčajné“ ale naopak, aj „výnimočné“. Dizajn je to, čo odlišuje tieto dva pojmy.

Logo

Znak, pridelí určitú vážnosť, identitu, ktorú chcete vidieť všade okolo Vás. Kvalitné logo predurčuje, aby sa stalo nosným symbolom Vašej firmy. Zobrazí sa na vizitke, hlavičkovom papieri, produkte, webstránke, všade tam, kde chcete aby si ľudia po vzhliadnutí vybavili všetko to, čo sa za logom skrýva. Logo nie je len nápis, meno firmy, webstránky ako sa Vám to snažia mnohý prezentovať. Logo má byť osobité, vyjadrujúce firemnú kultúru, nápadité a komunikatívne.

Corporate identity

Je vrchol úsilia o vytvorenie identity firmy, subjektu, osoby. Jej komplexnosť v spojení s dizajnom, logom a ďalšími súčasťami, vytvára predpoklad profesionálneho prístupu ku klientovi a zároveň spája Vašich spolupracovníkov s kultúrou firmy. Nezáleží na veľkosti firmy, jej obrate, počte zamestnancov, mať identitu, znamená uvedomiť si kto ste. Kto ste pre zamestnancov, klientov, dodávateľov, verejnosť.

Predpokladom pre takúto tvorbu je pre nás analýza potrieb klienta, celkový branding klienta a dlhoročné poznatky našich kreatívcov. Naše kreatívne oddelenie spĺňa náročné kritéria, vďaka ktorým dovedieme Váš dizajn k dokonalosti. Samozrejmosťou je používanie najnovších technológií, orientácia v súčasných trendoch dizajnu a to všetko pre Vašu spokojnosť s finálnym produktom.

Vytvoríme pre Vás kvalitný dizajn počnúc logom, vizitkou, web stránkou, končiac komplexným marketingovým materiálom (korporátnou identitou, brandom) či cielenou kampaňou. Zabezpečíme full-servis od konzultácie, návrhu po finalizáciu na žiadanom médiu.

Čo Vám môžeme ponúknuť:

  • tvorba loga a logotypu
  • Corporate Identity
  • dizajn manuál
  • kompletné spracovanie dizajnu web stránok
  • online bannery
  • reklamné prezentácie (flash, print)
  • vizitky, letáky, plagáty, katalógy, brožúry, návrhy pre potlač reklamných predmetov
  • a veľa ďalších grafických služieb...

"Slová v dizajne sú len slová, viacej Vám povie naša práca, naše referencie."

BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340