HOERBIGER

Dodané služby

Intranet ako interný  komunikačný prostriedok predstavuje množstvo implementácií, ktoré majú dokonale poslúžiť pre rýchlu a efektívnu výmenu informácií a poznatkov. Naša časť práce spočívala v:

 • Implementácia: HTML/CSS a TYPO3

 • Optimalizácia funkcionalít

Komunitný intranet portál

Spoločnosť HOERBIGER, ktorá je aktívna po celom svete a ako vedúci hráč v oblasti technológií kompresie, automatizačnej techniky a pohonov, zamestnáva viac ako 6500 ľudí. V zmysle hesla „From Company to Community“ (Od spoločnosti ku komunite) sa rozhodla pre zdieľanie svojich informácií ako aj informácií medzi zamestnancami.

Úlohou bolo vytvoriť intranetovú aplikáciu s mnohými funkcionalitami podporujúcimi zámer spoločnosti a to najmä komunikáciu a zdieľanie informácií. Pod finálny koncept a dizajn projektu sa podpísala rakúska agentúra Kraftwerk, ktorá bola zároveň garantom kvality dodaných služieb.

Hoerbiger

Výzva

Hlavnou výzvou projektu bola implementácia prihlasovania a registrácie užívateľov, nakoľko databáza a autorizácia boli striktne oddelené od okolitého prostredia. Medzi ďalšie výzvy patrili detailná analýza podkladov, projekt manažment, presná implementácia šablón podľa dodaných dizajnov, rýchla a kvalitná implementácia požadovaných funkcionalít. V neposlednom rade aj optimalizácia pre rôzne prehliadače. Aby bol celý tento systém udržateľný, bolo potrebné navrhnúť a vyvinúť robustné a ľahko spravovateľné rozhrania pre administrátorov jednotlivých divízií. Všetky tieto analytické a technické požiadavky dôkladne preverili zručnosti a vedomosti našich analytikov, developerov a implementátorov.

 • Implementácia prihlasovania a registrácie užívateľov, šablón, rýchla a kvalitná implementácia požadovaných funkcionalít

 • Optimalizácia pre rôzne prehliadače

 • Rozhranie pre administrátorov jednotlivých divízií

 

Špeciálne funkcie

 • Diskusie, komentáre (vytváranie, správa)
 • Obrázkové galérie
 • Správa dokumentov
 • Masívny messaging (súkromné, verejné správy medzi užívateľmi)
 • Komplexná AJAX technológia

 

Riešenie

Prístup k intranetu je povolený iba pre zamestnancov, ktorí sa prihlásia z povolenej IP-adresy z preddefinovanej zóny a s platným menom a heslom. Ihneď po prihlásení sa užívateľ dozvie najdôležitejšie novinky zo spoločnosti a rovnako zo svojej divízie. Vzhľadom na to, že pre spoločnosť je dôležitý aj názor zamestnancov, majú títo možnosť hlasovania v anketách. Po prechode na komunitnú časť sa užívatelia portálu dozvedia, čo je nové v ich komunite. Majú možnosť prispievať do diskusií, rovnako ich zakladať či známkovať. Vidia rôzne štatistiky aktivity v jednotlivých skupinách. Môžu spravovať svoje obrázkové galérie, dokumenty a kontakty.

 • Prístup k intranetu z povolenej IP-adresy z preddefinovanej zóny a s platným menom a heslom

 • Možnosť zamestnanca vyjadriť svoj názor prostredníctvom ankiet, príspevkov do diskusií

 • Zamestnanci môžu spravovať svoje obrázkové galérie, dokumenty a kontakty

 • Hoerbiger
 • Hoerbiger

Výsledok

Výsledkom snaženia všetkých troch strán je vybudovaný robustný a moderný komunitný intranetový portál, ktorý umožňuje spoločnosti HOERBIGER komunikovať so svojimi zamestnancami dianie v spoločnosti. Spoločnosť tak môže budovať povedomie a smerovanie (novinky) spoločnosti ihneď po prijatí rozhodnutí na rôznych úrovniach. Rovnako jej pracovníci môžu medzi sebou na rôznych úrovniach riadenia zdieľať nie len pracovné ale aj svoje poznatky či skúsenosti profesného ale aj súkromného života.

 • Vynikajúci komunikačný prostriedok medzi spoločnosťou a zamestnancami, ako aj medzi zamestnancami navzájom

 • Zamestnanci na rôznych úrovniach riadenia môžu medzi sebou zdieľať svoje poznatky a skúsenosti

 • Rýchly informačný prostriedok v rámci spoločnosti

BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340