Webové
stránky

od jednoduchej stránky po rozsiahly portál, redakčný systém Typo3 (CMS), firemné prezen- tácie, stránky pre kampane, interaktívne stránky (FLASH), akttualizácia stránok, optimalizá- cia stránok – SEO, poradenstvo...

Profesionáli so srdcom

Profesionáli, ktorí vkladajú do svojej práce nie len svoje profesionálne zručnosti, ale i srdce. Pre mesto Spišská Nová Ves je táto spoločnosť mimoriadne dôležitým partnerom vďaka ich prístupu, promptným plnením nami zadaných požiadaviek a v neposlednom rade i vďaka dobrým cenám.
Ing. Andrea Jančíková,
vedúca kancelárie primátora Mesta Spišská Nová Ves

Strieborné členstvo TYPO3 Asociácie
BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340