Kontakt

Sídlo spoločnosti
Fakturačné údaje

BSP Magnetica, s.r.o.
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

IČO: 35975423
IČ DPH: SK2022127107
2622074353/1100 Tatra Banka

obchodný register

Pobočka ZÁPAD

K Železnej studienke 27
811 04 Bratislava
tel. +421 905 372 340

Pobočka STRED

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. +421 908 734 958

Pobočka VÝCHOD

Letná 42
052 01 Spišská Nová Ves
tel. +421 908 734 958


+421 905 372 340
info(at)magnetica.sk

BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340