Webové
stránky

od jednoduchej stránky po rozsiahly portál, redakčný systém Typo3 (CMS), firemné prezen- tácie, stránky pre kampane, interaktívne stránky (FLASH), akttualizácia stránok, optimalizá- cia stránok – SEO, poradenstvo...

Aplikácia na mieru

"Od spoločnosti BSP Magnetica sme dostali aplikáciu ušitú presne naším potrebám. Vďaka nej je naša práca efektívnejšia a rýchlejšia. To, že sme sa rozhodli správne, potvrdili aj svojím pružným a aktívnym prístupom pri nasadzovaní aplikácie."

Ing. Martin Beňo,TECHCAR Slovakia s.r.o.

Strieborné členstvo TYPO3 Asociácie
BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340