Webové
stránky

od jednoduchej stránky po rozsiahly portál, redakčný systém Typo3 (CMS), firemné prezen- tácie, stránky pre kampane, interaktívne stránky (FLASH), akttualizácia stránok, optimalizá- cia stránok – SEO, poradenstvo...

Spoľahlivý partner

Vďaka BSP Magnetica mám o jeden problém menej, jed­ného spokojného zákaznika viac a jedného vynikajúceho a spoľahlivého partnera.“

J. Hruz, Anasoft

Strieborné členstvo TYPO3 Asociácie
BSP Magnetica Located at
K �eleznej studienke 27, Bratislava, SK.
Phone: +421 905 372 340